Share To
Search
Follow Mary Black
Song of the Day
Photo Highlight
Video Highlight
Music Player
Open Music Player
Select Theme

Home > Discography > Songs and Lyrics > Bhruach na Carraige Báine

Songwriter(s): Traditional. Arrangement Begley/Cooney

Lyrics

Is thiar cois abhainn gan bhréag gan dabht
Ta an ainnir chiúin tais mhánla
Is gur ghile a cam ná an eala ar an dtonn
Ó bhaitheas go bonn a bróige
'Sí an stáidbhean í a chráigh mo chroí
Is d'fhág sí i m'intinn brónach
Is leigheas le fáil níl agam go brách
Ó dhiúltaigh mo ghrá gheal domsa

Ó b'fhearr liom fhéin ná Éire mhóir
Ná saibhres Rí na Spáinne
Go mbéinnse 'gus tusa i lúb na finne
I gcoilltibh i bhfad ón ár gcáirde
Ó mise 'gus tusa bheith pósta a ghrá
Le haontoil athar is máthair
A mhaighdean óig is milse póg
Tú grian na Carraige Báine
 
'S a stuaire an chinn cailce, más dual dom go mbeir agam
Beidh cóir ort a thaithneodh led' cháirde
Idir shíoda 'gus hata ó bhonn go bathas
'S gach ní sa chathair dá bhfeabhas
Beidh do bhólacht á gcasadh gach neoin chun baile
Is ceol binn ag beacha ar bhánta
Beidh ól ar do ghlacadh is cóiste id' tharraingt
Go bruach na Carraige Báine

Available on

The Highland Sessions: Volume Three Compilations 2012 Mary Black
Twenty-five Years - Twenty-five Songs DVD DVD/Video 2008 Sult duet with Séamus Begley Hummingbird Productions (1993)  
The Best of Mary Black 1991-2001 & Hidden Harvest Main Releases 2001 With Séamus Begley
Éist Compilations 1999 Mary Black and Séamus Begley
Don't Say Okay Singles/Promos 1999 With Seamus Begley